Onze praktijk

Tandheelkunde is teamwork

Binnen onze praktijk werken tandarts Wittenberg en tandarts Kuik met een deskundig en toegewijd team.

Er wordt gewerkt in meerdere behandelkamers om u zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen.
Ons doel is om uw gebit gezond te houden, natuurgetrouw te herstellen en/of mooier te maken.
Wij blijven onszelf continu ontwikkelen om de kwaliteit hoog te houden en om zorg op maat te kunnen leveren.

Bekijk ons team

Certificering en KRT registratie 

Onze kennis en kunde laten wij regelmatig toetsen, daarnaast worden ook de bedrijfsvoering en de hygiënemaatregelen regelmatig onder de loep genomen.

De praktijk is zo ingericht dat we de tandheelkundige zorg kunnen verlenen volgens de laatste kwaliteitsnormen. We zijn ISO 9001 gecertificeerd volgens de HKZ normen.

Het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) registreert welke tandartsen aantoonbaar hun vak bijhouden. Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Waaronder regelmatige bij- en nascholing, werken volgens praktijkrichtlijnen, gediplomeerd en met een geldige BIG-registratie. Zowel tandarts Wittenberg als tandarts Kuik zijn ingeschreven bij het KRT.

KNMT Praktijkvisitatie

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en hebben deelgenomen.

Bezoek minimaal 1x per jaar de tandarts

Een gezonde mond begint met goed poetsen

Goed poetsen is de basis van een gezonde mond. Veel problemen in de mond beginnen met een slechte mondhygiëne. Bij tandartspraktijk Wittenberg vinden wij het dan ook erg belangrijk dat goed tandenpoetsen al vroeg geleerd wordt. Onze preventie-assistentes en tandartsen dragen hier graag aan bij.